1. Provozovatelem a majitelem internetových stránek http://www.motolevel.com, je fyzická osoba Lucie Havlíčková, bytem Západní 22, Moravská Třebová, 571 01. 

 

2. Pro vstup či využití některých částí stránek http://www.motolevel.com a účasti na projektu Motolevel.com je nutná registrace. Zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek http://www.motolevel.com, který tyto stránky ani projekt Motolevel.com prozatím nehodlá využívat.

3. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, ten je k dispozici na hlavní stránce. Pole, jejichž vyplnění je povinné a bez nichž nemůže být účastník projektu Motolevel.com zaregistrován, jsou jako taková označena v registračním formuláři hvězdičkou.

4. Registrace není zpoplatněna.

5. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně. V opačném případě je Motolevel.com oprávněn účastníka udávajícího nepravdivé či neúplné údaje vyloučit z účasti na projektu Motolevel.com.

6. Po provedení řádné registrace v souladu s těmito pravidly bude takto řádně zaregistrovaným osobám umožněn přístup do jednotlivých částí stránek http://www.motolevel.com

7. Motolevel.com si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat po zaregistrovaných účastnících další údaje, nezbytné pro zajištění jejich účasti v projektu Motolevel.com. Bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit nebo účastníkovi neumožnit přístup a využití jednotlivých částí stránek http://www.motolevel.com.

8. Poskytnutím údajů k registraci příslušná osoba souhlasí s tím, aby Motolevel.com, jakožto správce údaje v rozsahu obsaženém v registračním formuláři ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala po dobu neurčitou za účelem komunikace s účastníkem v rámci projektu Motolevel.com či k interním statistickým účelům. Dále poskytnutím údajů k registraci příslušná osoba souhlasí s tím, že je Motolevel.com oprávněn předat veškeré osobní údaje třetím osobám (jak v České Republice, tak do jiných států) za účelem zpracování těchto osobních údajů jménem Motolevel.com, a to výhradně ke shora uvedeným účelům. Aktuální seznam těchto třetích osob s uvedením patřičného účelu pro předání a zpracování osobních údajů uvedenou třetí stranou, jsou uvedeny v závěrečné části těchto pravidel. Odpovědnost Motolevel.com vůči příslušné osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů třetími osobami uvedenými v tomto souhlasu není tímto dotčena. Zároveň příslušná osoba prohlašuje, že si je vědoma, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a je informována o svém právu na přístup k vlastním osobním údajům shromažďovaným Motolevel.com, o svém právu na jejich opravu, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 uvedeného zákona.

Poskytnutím údajů k registraci současně příslušná osoba dává Motolevel.com souhlas s využíváním podrobností elektronického kontaktu zadaného do registračního formuláře za účelem šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení, týkající se jak výrobků a služeb MOTOLEVEL.COM, tak výrobků a služeb třetích stran. Příslušná osoba je oprávněna kdykoli tento souhlas odvolat, a to písemně zasláním e-mailu na adresu [email protected]

9. Souhlas s těmito pravidly účastník projektu Motolevel.com potvrzuje při registraci.

10. Motolevel.com je oprávněna tato pravidla kdykoliv změnit či celý projekt Motolevel.com bez uvedení důvodu z vážných důvodů zrušit. Změna pravidel je účinná dnem okamžiku jejího zveřejnění na http://www.motolevel.com. Za hrubé porušení pravidel se považuje rovněž použití vulgarismů a jakékoliv další hrubé formy českého jazyka i dalších (urážení, pomluvy apod.). V takovém případě si Motolevel.com vyhrazuje právo na smazání komentáře, či přímo celé diskuze, a rovněž na úplné zrušení profilu. 

11. Zpracováním osobních údajů ve smyslu bodu 8 těchto pravidel byla pověřena odpovědná osoba 321 CREATIVE CREW s.r.o., Slevačská 11, 615 00  Brno-Židenice, IČ: 03535657, DIČ: CZ03535657 – účel zpracování: komunikace s účastníky Motolevel.com a interní statistické zpracování.