12.01.2019
V souvislosti s nově vznikajícími kalendáři závodů pro letošní sezonu jsme připravili historický přehled tratí i četnost podniků v jednotlivých letech, které se uskutečnily v rámci československého a posléze českého šampionátu v sajdkárkrosu. Podívejte se, kam a kolikrát zavítala tzv. „republika“ sajdkár! Kdo je nejčastějším pořadatelem? Jak se měnil počet podniků v jednotlivých dekádách historie českého sajdkárkrosu?
sidecarcrossSidecarcross
KomentářeKomentáře
ChatChat

Od vzniku ucelené roční soutěže se závody v sajdkárkrosu v české kotlině uběhla již řádka let. Začátek můžeme datovat do roku 1970, kdy se jel první mistrák, coby Český pohár. Dodneška tak hostilo republikové podniky na 44 míst (pozn. redakce: rozuměj „velká republika“, protože v 70. a 80. letech se jela i „malá republika“ pro dvojky a trojky), resp. tratí a pořadatelů, včetně 7 ze zahraničí. Zejména v 90. letech se rozvíjela myšlenka propojení s německými a rakouskými závody, proto také český mistrák 3x zavítal do Rakouska a taktéž do Německa. Dále se jel i třikrát na Slovensku. Zůstalo ovšem jen u těchto výjimek. Jinak se závodí výlučně u nás.

Z těch 44 sajdkárkrosových lokalit je v českém šampionátu nejvytíženější pětice, která má na svém kontě nejvíce uspořádaných republikových závodů v sajdkárkrosu, a tu bychom chtěli více zmínit.

Nejvíce jich uspořádali pořadatelé z AMK Nepomuk na své trati v Kramolíně. Republika sem zavítala již v roce 1977 a od té doby již mají kramolínští 41 zářezů! Jejich klub přitom patří mezi nejdéle sloužící v ČR. „Autoklub byl založen v neděli 8. září 1946 na ustavující valné hromadě Autoklubu R. Čs. odbočky v Nepomuku, a to v hotelu Kadlec v Nepomuku v 9.00 hodin za účasti 33 členů. V jeho dlouhé historii se uskutečnilo mnoho významných sportovních podniků, jako rychlostní závody silničních motocyklů, plochá dráha, sajdkárkros, motokros, závody veteránů, trial, cyklotrial, čtyřkolky,“ se píše na jejich oficiálním webu.

Hned za Kramolínem nezaostává ani další tradiční republiková štace – Březová nad Svitavou, ve které se letos jel už 36. podnik „velké republiky“ side. První se datuje do roku 1980, ale ještě předtím se už závody v sajdkárkrosu zde jely, tzv. malý mistrák v roce 1974. Místní klub „Sdružení Březovské stráně“ nebo-li AMK Březová nad Svitavou začal vyvíjet svou činnost v roce 1956. Od té doby rostl a svůj areál několikrát během doby zmodernizoval. S Kramolínem se tak zařazuje mezi nejčastější místa v kalendáři českého mistrovství.

Třetí místo připadá další moravské baště, a to Šumperku, který v dobách své největší slávy uspořádal celkem 26 podniků v sajdkárkrosu. Bohužel změny poměrů v 90. letech s ním zamávaly a nyní se už na této trati nejezdí.

Na jeho pozici ho tak může vystřídat Stříbro, kde se mistrovství sajdkár objevilo až v roce 1994. Od té doby se pevně zařadilo do našeho kalendáře a nyní patří do společnosti těch nejvytíženějších tratí. Celkem si už připsalo 20 zorganizovaných podniků MMČR side. Nádherný areál v kotlině, který asi nejvíce ocení diváci, protože je zde luxusní výhled na celou trať. Jako AMK Nepomuk patří AMK Stříbro mezi nejstarší kluby u nás. Jejich vznik se datuje do roku 1946. „Po založení Automotoklubu ve Stříbře v roce 1946 jeho členové hledali možnosti i sportovní vyžití. Plochá dráha byla tehdy obecně známá, ale v prostoru Stříbra ji nebylo možno vybudovat. Stav tehdejších silnic nedovoloval zorganizovat silniční závod. Pozornost se proto zaměřila na možnost uspořádat terénní závod na uzavřené relativně krátké trati,“ se dozvídáme na jejich oficiálním webu.

TOP 5 pořadatelů pak uzavírá moravská trať u Mohelnice, tzv. Mohelnické lomy. I zde místní pořadatelé začali se sajdkárami později. Až teprve v roce 1998 se zde jel první mistrák v sajdkárkrosu. Díky oblíbenosti však již od té doby je Mohelnice pravidělně zařazována do kalendáře seriálu MMČR side. Letos se už zde jelo po dvacáté! Členitý profil Mohelnických lomů nápadně připomíná Ouběnice. I díky tomu divák má skvělý výhled na průběh téměř celého závodu.

Níže se můžete podívat na kompletní tabulku tratí, kde se konalo československé a české mistrovství v sajdkárkrosu. Kromě seznamu lokalit naleznete, kdy se u nich konal první závod „velkého mistráku“ v sajdkárkrosu a kolikrát tam zavítal.
Dále jsme vypsali i kolik závodů „velkého mistráku“ v jednotlivých letech se konalo. Kalendáře na jednotlivé sezony se postupem času dost proměňovaly. Trend v počtu závodů byl vždy vzrůstající. Vykázaná čísla však můžeme rozdělit do období, resp. desetiletí. V 70. letech se „velký mistrák“ skládal povětšinou z 5 závodů. V podobném trendu bylo pokračováno i v 80. letech. Ovšem v těchto dvou desetiletích musíme přihlédnout i k tomu, že se konal i „malý mistrák“ pro jezdce II. a III. třídy, ve kterém startovala i česká špička.

Devadesátá léta pak odstartovala trend s mohutným vzrůstem počtu závodů, kdy činil na rok 6-7 podniků. V dalším období to již bylo v průměru 8 závodů za rok, což pokračovalo až do dnešní doby.

Níže uvádíme souhrn počtu závodů ze všech let od začátku mistrovství v sajdkárkrosu u nás. Můžete tak porovnat, jak se jezdilo dříve a jak nyní.
Veškerá čísla i údaje vycházejí z knihy „Sidecarcross od počátku do dneška“ od Karla Březiny.
Připravil: Josef Hejnal
Zdroj: BŘEZINA, K., Sidecarcross od počátku do dneška, Mělník 2015,
           www.amkstribro.cz, www.brezovske-strane.webnode.cz, www.amknepomuk.cz, Vlasta Prudilová
Foto: FB Březová nad Svitavou

12.1.2019
 

KomentářeKomentáře
ChatChat

Komentáře:

Pro vložení komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.